עמוד:196

תפילות השבת וברכותיה לשלם אכול והותר. בטחו בי אמוני ושתו יין משמני. שבת היום ליהוה. ולוו עלי בני ועדנו מעדני, שבת היום ליהוה. הנה יום גאלה יום שבת אם תשמרו, והייתם לי סגלה לינו ואחר תעברו. ואז תחיו לפני ותמלאו צפוני. שבת היום ליהוה. ולוו עלי בני ועדנו מעדני, שבת היום ליהוה. חזק קריתי אל אלהים עליון, והשב את נותי בשמחה ובהגיון, ואז ישוררו שם רנני לויי וכהני. ואז תתענג על יהוה. שבת היום ליהוה. ולוו עלי בני ועדנו מעדני, שבת היום ליהוה. עם ה' [שהוא קונה, יוצר, הכול], שישלם מה שתאכלו ותותירו ביום השבת. יין משמני: יין משובח. סגלה: אוצר יקר ומיוחד. לינו ואחר תעברו: הגלות, שכמוה כלילה האפל, תסתיים במהרה, ואחריה תעברו לימים טובים יותר . צפוני: הטוב השמור לעתיד לבוא. קריתי: ירושלים. השב את נותי: קומם את בית המקדש. הגיון: ניגון )תהלים צב, ד(. רנני: שירי [והכוונה למזמורים שיושרו במקדש].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר