עמוד:195

תפילות השבת וברכותיה שמרו שבתותי שמרו שבתותי למען תינקו ושבעתם, מזיז ברכותי אל המנוחה כי באתם. ולוו עלי בני ועדנו מעדני, שבת היום ליהוה. לעמל קראו דרור ונתתי את ברכתי, אשה אל אחותה לצרר לגלות על יום שמחתי. בגדי שש עם שני והתבוננו מזקני. שבת היום ליהוה. ולוו עלי בני ועדנו מעדני, שבת היום ליהוה. מהרו את המנה לעשות את דבר אסתר, וחשבו עם הקונה 0 זיז: שפע [בעקבות ישעיה סו, יא: "והתענגתם מזיז כבודה"]. אל המנוחה כי באתם: בשעה שתבואו אל המנוחה ביום השבת. ולוו עלי: אם אין לכם כסף לצרכי שבת, קחו בהלוואה, וסמכו עלי שתוכלו לפרוע אותה. ועדנו: התענגו במעדנים. לעמל קראו דרור: תנו מנוח לדואג ולסובל. אשה אל אחותה לצרר: הנשים תלכנה לבקר זו את זו ולהתחבר עמהן [ו"לצרור" עניינו כאן קישור וחיבור]. לגלות: לתת ביטוי פומבי [ליום השמחה]. [ביסוד השורה הזו עומד פסוק מספר ויקרא יח, יח שעניינו שונה לגמרי!]. שש עם שני: מלבושי פאר. התבוננו מזקני: לימדו מדברי החכמים [שאמרו כי "לא יהא מלבוש של שבת כמלבוש של חול" [תלמוד בבלי, שבת קיג ע"א[]. מנה: כסף, הוצאות לשבת. דבר אסתר: סעודה מפוארת כמו זו שעשתה אסתר לאחשוורוש והמן. וחשבו עם הקונה וכו': עשו חשבון שמרו שבתותי: המחבר, שזהותו לא התבררה, הותיר את שמו באקרוסטיכון שבראשי הבתים ["שלמה חזק"].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר