עמוד:194

תפילות השבת וברכותיה שבת היום לה' מאד צהלו ברנוני, וגם הרבו מעדני, אותו לשמר כמצות יהוה. שבת היום ליהוה. מעבר דרך וגבולים, אכל משמנים ומעדנים, מעשות היום פעלים, ומטעמים הרבה מינים, לאכל ולשתות בהלולים, אגוזי פרך ורמונים, זה היום עשה יהוה. ואכלת ושבעת וברכת את יהוה. שבת היום ליהוה. שבת היום ליהוה. ואם תשמרנו, יה ינצרך כבבת, לערך בשלחן לחם חמודות, אתה ובנך וגם הבת, לעשות היום שלש סעודות, וקראת ענג לשבת, את השם הנכבד לברך ולהודות, אז תתענג על יהוה. שקדו ושמרו ועשו בני. שבת היום ליהוה. שבת היום ליהוה. 0 צהלו ברנוני: שמחו ברינה גדולה. מעדני: מאכלים טובים. מעבר דרך וגבולים: אין ללכת בדרך ביום השבת ואין לצאת מגבול תחום שבת. מעשות היום פעלים: אין לעשות כל מלאכה ביום זה. בהלולים: בשעת אמירת דברי שבח, שבהם מהללים את ה'. יה ינצרך כבבת: ה' ישמור עליך כעל בבת העין, האישון, מן האברים היקרים של האדם [תהלים יז, ח]. משמנים: מאכלים טובים. פרך: שקליפתם רכה ושבירה. לחם חמודות: לחם טוב שהכול חומדים אותו. שלש סעודות: שאוכלים ביום השבת. שבת היום לה': המחבר, שזהותו לא התבררה, הותיר את שמו באקרוסטיכון שבראשי הבתים והפזמון ["שמואל"].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר