עמוד:192

תפילות השבת וברכותיה דרור יקרא דרור יקרא לבן עם בת, וינצרכם כמו בבת, נעים שמכם ולא ישבת, שבו נוחו ביום שבת. דרש נוי ואולמי, ואות ישע עשה עמי, נטע שורק בתוך כרמי, שעה שועת בני עמי. דרך פורה בתוך בצרה, וגם בבל אשר גברה, נתץ צרי באף עברה, שמע קולי ביום אקרא. אלהים תן במדבר הר, הדס שטה ברוש תדהר, ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נהר. הדך קמי, אל קנא, במוג לבב ובמגנה, ונרחיב פה ונמלאנה, לשוננו לך רנה. דעה חכמה לנפשך, והיא כתר לראשך, נצר מצות קדושך, שמר שבת קדשך. 0 דרור יקרא: יתן רה'] חופש ומנוח. וינצרכם כמו בבת: ישמור עליכם כעל בבת העין, האישון, מן האברים היקרים של האדם רבעקבות תהלים יז, ח]. נעים שמכם ולא ישבת: שמכם הטוב לא יפסיק מלהתפרסם ברבים. דרש נוי ואולמי: זכור את ירושלים ר"נוי"] ואת בית המקדש שבמרכזה. אות ישע: סימן לגאולה. נטע שורק בתוך כרמי: נטע את הגפן הטובה ר"שורק", כינוי לעם ישראל] במקומה הראוי, בארץ ישראל. שעה שועת: הקשב לקריאה ולזעקה. דרך פורה: דרוך את האויבים כשם שדורכים ענבים בתוך הגת רהיא ה"פורה" רישעיה סג, א-ג[]. בצרה: בירת אדום, כינוי למלכויות הנוצריות. בבל אשר גברה: כינוי למלכויות האסלאם החזקות. נתץ צרי באף עברה: השמד את אויבי בחרון אף ובכעס. במדבר הר: בהר ציון השמם כעת כמדבר. הדס שטה וכו': הצמחים שיסמלו בפריחתם את הגאולה רבעקבות ישעיה מא, יט]. ולמזהיר ולנזהר: למי שמזהיר על שמירת מצוות שבת וכן למי שנזהר בהן. שלומים תן כמי נהר: תן שלום רב כמי נהר שוטפים רישעיה סו, יב]. הדך קמי: רמוס את אויבי רויש גורסים בבית זה: "הדוף רשעה באש קנאה / בלום פיה בכל פינה"]. במוג לבב ובמגנה: תן לאויבים פחד ר"מוג לבב"] ודכאון ר"מגינה"]. ונרחיב פה ונמלאנה: נפתח פינו ונשיר בפה מלא רהלשון בעקבות תהלים פא, יא]. דעה חכמה לנפשך: למד תורה למען נפשך. נצר: שמור. שבת קדשך: ויש גורסים "שמור שבת לְקדשך" וכך נשמר המשקל הנכון של הפיוט. דרור יקרא: מחבר הפיוט הוא המשורר דונש בן לברט רספרד, המאה העשירית] ושמו מופיע באקרוסטיכון בראש הבית הראשון, השני, השלישי והשישי רואולי גם בתוך המילה הפותחת כל אחד מטורי הבית החמישי: הדוך / במוג / ונרחיב / לשוננו].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר