עמוד:188

תפילות השבת וברכותיה זמירות ליום השבת בשעת הסעודה ולאחריה נוהגים גם לשיר בצוותא זמירות המיוחדות לשבת ושירים נוספים. וניתן להוסיף על מה שמובא להלן, משפחה משפחה על פי טעמה ורצונה. ברוך אל עליון ברוך אל עליון, אשר נתן מנוחה, לנפשנו פדיון משאת ואנחה. והוא ידרש לציון, עיר הנדחה, עד אנה תוגיון נפש נאנחה. השומר שבת, הבן עם הבת, לאל ירצו כמנחה על מחבת. רוכב בערבות, מלך עולמים, את עמו לשבת אזן בנעימים. במאכלי ערבות במיני מטעמים, במלבושי כבוד, זבח משפחה. השומר שבת, הבן עם הבת, לאל ירצו כמנחה על מחבת. 0 פדיון משאת ואנחה: גאולה מן הצרות והכאבים. ידרש: יפקוד ברחמיו. עיר הנדחה: העיר שנעזבה. עד אנה תוגיון: עד מתי תצטערו [לשון פנייה אל הנפשות הסובלות]. השומר שבת וכו': כל השומרים את יום השבת, הן גברים הן נשים, יתקבלו על ידי ה' לרצון כמו קרבן, מנחה, המובא על מחבת [ויקרא ז, ט]. רוכב בערבות: כינוי לה' [בעקבות תהלים סח, ה]. אזן: השמיע [ושמעו באזנם]. זבח משפחה: סעודה חגיגית של כל בני המשפחה. זמירות: על הזמירות ואמירתן ראה עמ' . ונהוג לייחד זמירות מיוחדות ליום השבת, אף שאפשר154 לשיר גם כאלה שהושרו בליל שבת. ברוך אל עליון: הפיוט מיוחס לר' ברוך בן שמואל ממגנצא [המאה הי"ג] ושמו ["ברוך חזק"] מצוי באקרוסטיכון שבראשי בתיו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר