עמוד:186

תפילות השבת וברכותיה על מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן נגד צררי, דשנת בשמן ראשי כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית יהוה לארך ימים: קידושא רבא ליום השבת [כולל שבת חול המועד פסח וסוכות] הקידוש נאמר כשהסועדים והמקדש ישובים סביב השולחן [ויש הנוהגים לומר אותו, או חלק ממנו, בעמידה]. מוזגים יין או מיץ ענבים לגביע, והמקדש מרים אותו מעט מעל השולחן ביד ימינו, ואומר [ויש אומרים רק את הקטע הפותח ב"ושמרו" בתוספת המשפט "על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" שבסוף הקטע השלישי]: אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי, וקראת ישעיה נח, יג-יד לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד, וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך "שובה"] ונחת. מעגלי צדק: הדרכים הנכונות. גיא צלמות: מקום ינהלני: יוביל אותי. נפשי ישובב: יתן לי מרגוע ר עמוק וחשוך, מקום של סכנה. שבטך ומשענתך: הכלים המשמשים את הרועה להנחות בהם את הצאן. ינחמני: ירגיעו אותי ויוכיחו כי יש מי שמטפל בי. תערך לפני וכו': תשפיע עלי מטובך לנוכח אויבי, שיווכחו כך בנצחוני. כוסי רויה: הכוס שממנה אתה משקה אותי מלאה וגדושה. אך: רק. ירדפוני: ישיגו אותי, יפלו בגורלי. ושבתי: אשב, אמצא מנוחה ומרגוע. 0 אם תשיב משבת וכו': ופירוש הפסוק כולו: אם תקפיד שלא לעשות ביום השבת כל מלאכה, אלא תקרא ליום השבת יום עונג ותכבד את היום הקדוש ראזי תזכה לשכר גדול, כאמור בהמשך]. קידושא רבא ליום השבת: על הקידוש בכלל ראה עמ' . הקידוש ביום השבת מתקיים לעיתים151 גם בציבור בבית הכנסת וגם, אחר כך, בבית. עיקר הקידוש הוא ברכת "בורא פרי הגפן", אך מאז ימי הביניים נוספו לפניה קטעי מקרא שונים העוסקים ביום השבת. במקורות קרוי קידוש זה בשם "קידושא רבא" ר=הקידוש הגדול], ונראה שיש להבין שם זה כלשון סגי נהור: קידוש זה הוא קידוש קצר ביחס לקידוש של ליל שבת, וכדי לא להפחית בכבודו קראו לו "הגדול".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר