עמוד:185

תפילות השבת וברכותיה יהי רצון מלפניך, אתה אלהי קדושי, תערך לפני שלחנך, תדשן בשמן ראשי. מי יתן מנוחתי לפני אדון השלום, והיתה שלמה מטתי, החיים והשלום. ישלח מלאכו לפני ללוותי לויה, בכוס ישועות אשא פני, מנת כוסי רויה. צמאה נפשי אל יהוה, ימלא שבע אסמי, אל ההרים אשא עיני כהלל, ולא כשמאי. חדות ימים ושנות עולמים, עורה כבודי, עורה, ועל ראשי יהיו תמים נר מצוה ואור תורה. קומה יהוה למנוחתי, אתה וארון עזך, קח נא אל את ברכתי והחזק מגן חוזך. מזמור לדוד מזמור לדוד. יהוה רעי לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, תהלים כג תערך לפני וכו': ראה להלן, עמ' . 186מי יתן מנוחתי: הלואי ואזכה למנוחה. שלמה מטתי: שלא יהיה כל פגם בצאצאי. ישלח מלאכו וכו': רמז למסורת על המלאכים המלווים את האדם מבית הכנסת לביתו [ראה לעיל, עמ' 146]. כוס ישועות: כוס תודה על הישועה. מנת כוסי רויה: כמות המשקה שבכוסי תספק אותי ותרווני. צמאה נפשי: התגעגעתי. ימלא שבע אסמי: ישלח ברכה ברכושי, ישביעני מכל טוב. אל ההרים אשא עיני: אתבונן בדרכם של אנשים גדולים ובעלי עמדה, המכונים בלשון הפייטן בשם "הרים" [בעקבות הפסוק בתהלים קכא, א]. כהלל ולא כשמאי: אלך בדרכו של הלל, שבטח בזה שה' יספק לו צרכי שבת בזמנה, ולא בדרכו של שמאי, שדאג כל ימות החול למה שיאכל בשבת [כמסופר בתלמוד הבבלי, ביצה טז ע"א]. חדות ימים וכו': השב לנו את השמחה ששררה בימות קדם. עורה כבודי עורה: החזר את הכבוד שהיה לנו בעבר. יהיו תמים: המצוות והתורה המאירות יתמזגו מעל לראשי למהות אחת [כמו תאומים, "תמים"]. קומה ה' למנוחתי: תן למנוחתי תקומה וקיום [הלשון בעקבות תהלים קלב, ח]. החזק מגן חוזך: חזק את המגן שהנביא )"חוזך", כנראה משה( הבטיח לעם. 0 ירביצני: יתן לי מקום לרבוץ, לנוח, בו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר