עמוד:184

תפילות השבת וברכותיה בוקר יום השבת לאחר ששבים מבית הכנסת מתיישבים אל השולחן, ויש הנוהגים לומר קודם לקידוש את הקטעים הבאים: אתקינו סעודתא תרגום: אתקינו סעודתא דמהימנותא הכינו את סעודת האמונה שלמתא, חדותא דמלכא קדישא. השלמה, שמחת המלך הקדוש. אתקינו סעודתא דמלכא. הכינו את סעודת המלך. דא היא סעודתא דעתיקא קדישא, זו היא הסעודה של עתיק יומין הקדוש, וחקל תפוחין קדישין וזעיר אנפין ושדה תפוחים קדושים וזעיר אנפין אתין לסעדא בהדה. באים לסעוד עמו. חי ה' וברוך צורי חי יהוה וברוך צורי, ביהוה תתהלל נפשי, כי יהוה יאיר נרי בהלו נרו עלי ראשי. יהוה רועי לא אחסר, על מי מנוחות ינהלני, נותן לחם לכל בשר, לחם חקי הטריפני. 0 חי ה' וברוך צורי: ה' חי לעולם והוא כצור איתן שאפשר למצוא בו מסתור [בעקבות תהלים יח, מז]. תתהלל: תתפאר ותשתבח. יאיר נרי: יצליח את דרכי. בהלו נרו עלי ראשי: כשישפיע עלי מטובו [והלשון על פי איוב כט, ג]. ה' רועי וכו': ראה להלן, עמ' . 185לחם לכל בשר: פרנסה לכל הבריות. לחם חקי הטריפני: האכל אותי ["הטריפני"] את המזונות הקצובים לי מידך. אתקינו סעודתא: ראה עמ' . הנוסח הנאמר בסעודת שבת בבוקר שונה מזה שנאמר בליל שבת150 [ובסעודה השלישית] בהחלפת תפקידיהן של המהויות המזמינות לסעודה והבאות להשתתף בה. חי ה' וברוך צורי: שמו של מחבר הפיוט, שחי כנראה במאה הי"ז, מצוי באקרוסטיכון שבראש בתיו ["חיים יצחק"]. הפיוט עמוס ברמיזות לפסוקי מקרא רבים, כולל לתהלים כג הנאמר מייד לאחריו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר