עמוד:a4

עיצוב גראפי והפקה: תחיה רוזנטל, ירושלים הגהה: רותי שפר סדר מחשב ולוחות: ארט פלוס, ירושלים איורים: רוחמה חסון עורך אחראי: דב אי נולד ל הז ויות שמורות 1999 לאבי חי ישראל )ע"ר( ולמשכל-הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , תל37744–אביב 61376 אין לש פל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט, ב ל דרך או ב ל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מ ני או אחר- ל חלק שהוא מן החומר שבספר זה. שימוש מסחרי מ ל סוג שהוא בחומר ה לול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת ב תב מהמו"ל. דאנאקוד -3621881 מסת"ב --- 9654488000 ISBN נדפס בירושלים, ערה"ש תש"ס

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר