עמוד:183

תפילות השבת וברכותיה הרחמןהוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא. מגדיל שמואל-ב כב, נא [בשבת ויום טוב וחול המועד וראש חודש: מגדול] ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יראו את יהוה קדשיו, כי אין מחסור ליראיו, תהלים לד, י-יא כפירים רשו ורעבו, ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב. הודו ליהוה כי טוב, כי לעולם חסדו. תהלים קיח, א פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. תהלים קמה, טז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה, והיה יהוה מבטחו. ירמיה יז, ז נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. תהלים לז, כה יהוה עז לעמו יתן, יהוה יברך את עמו בשלום. תהלים כט, יא אם מזגו כוס מיוחדת של יין למזמן, הוא מברך "בורא פרי הגפן", שותה מן היין ומברך ברכה מעין שלוש [להלן, עמ' 238]. בסעודה הנערכת לכבוד חתן וכלה ממשיכים באמירת "שבע ברכות" [לעיל, עמ' 38]. ישועות מלכו: הצלחותיו של המלך המשיח. יראו: לשון יראה, כבוד של מורא. קדשיו: עם ישראל. כפירים רשו: גורי אריות, סמל לאנשים חזקים ועשירים, התרוששו. רצון: כרצונו [של כל חי]. זרעו: צאצאיו. מגדיל ישועות מלכו: החילוף "מגדיל"/"מגדול" הוא חילוף בין הכתיב ["מגדיל"] לקרי ["מגדול"] בפסוק מספר שמואל. אפשר שיש כאן נסיון לשמר את שני הנוסחים על ידי חלוקת אמירתם בין שתי הזדמנויות שונות. לפי דעה אחרת מקור החילוף בטעות. פסוק זה מצוי גם בספר תהלים [יח, נא], ושם גירסתו "מגדיל". אחד המדפיסים העיר בשולי הציטוט של הפסוק מתהלים, כי "בשמואל ב: מגדול", והקיצור ש"ב [=שמואל ב] הובן בטעות כ"שבת".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר