עמוד:180

תפילות השבת וברכותיה כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. ביום טוב, בראש חודש וכן בשבת חול המועד פסח וסוכות מוסיפים: אלהינו ואלהי אבותינו, יעלה ויבוא ויגיע, ויראה וירצה וישמע, ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדוננו וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד עבדך, וזכרון ירושלים עיר קדשך, וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה, לטובה, לחן ולחסד ולרחמים, לחיים ולשלום ביום בראש חודש: ראש החדש הזה. בפסח: חג המצות הזה. בשבועות: חג השבועות הזה. בראש השנה: הזכרון הזה. בסוכות: חג הסכות הזה. בשמיני עצרת: שמיני עצרת החג הזה. זכרנו, יהוה אלהינו, בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים. ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה. ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו. ברוך אתה יהוה, בונה ברחמיו ירושלים, אמן. הברכה הרביעית, ברכת הטוב והמטיב: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, האל, אבינו, מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו קדוש יעקב, רוענו רועה ישראל, המלך הטוב ויפקד: ויזכר. פקדוננו: זכרוננו. לפליטה: להצלה. ובדבר: ובמה שנוגע לעניין [ישועה ורחמים]. כי אליך עינינו: אליך אנחנו נושאים מבטנו בבקשת ישועה. אדירנו: שליטנו. קדוש יעקב: כינוי לה' [ישעיה כט, כג]. ברכת הטוב והמטיב: על פי המסורת תוקנה ברכת "הטוב והמטיב" במאה השנייה לספירה, לאחר מרד

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר