עמוד:177

תפילות השבת וברכותיה בחן בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. בעבור שמו הגדול, כי הוא אל זן ומפרנס לכל, ומטיב לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא. כאמור: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. תהלים קמה, טז ברוך אתה יהוה, הזן את הכל. הברכה השנייה, ברכת הארץ: נודה לך, יהוה אלהינו, על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו, יהוה אלהינו, מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, ועל חקיך שהודעתנו, ועל חיים חן וחסד שחוננתנו, ועל אכילת מזון, שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. 0 לכל בשר: לכל היצורים. רצון: כרצונו [של כל חי]. ארץ חמדה: ארץ יקרה שכל רואיה חומדים אותה [זכריה ז, יד ועוד]. בריתך: ברית המילה. שחוננתנו: הענקת לנו בחסדך. ברכת הארץ: על פי המסורת "יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ" [תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב]. בצד ההודאה על הארץ המצמיחה את המזון מודים בברכה זו על טובות נוספות שה' עשה לעמו: היציאה ממצרים, ברית מילה, נתינת תורה ומצוות. בחנוכה ובפורים מוסיפים דברי תודה על הניסים שארעו בימים אלה. [על תפילת "על הניסים" ראה גם בכרך השבת, עמ' 29].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר