עמוד:176

תפילות השבת וברכותיה המזמן אומר: רבותי [או: חברי] נברך. אשה המזמנת אומרת : חברותי נברך. וכל המסובים משיבים: יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם. המזמן ממשיך ואומר: יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם. ברשות [וכאן ניתן להוסיף: אבי מורי / אמי מורתי / בעל הבית / בעלת הבית / הכהנים / מרנן ורבנן ורבותי / חברי / חברותי / כל המסבים וכו'] נברך [ואם היו שם עשרה גברים [ובזימון של נשים - עשר נשים] מוסיפים: אלהינו] שאכלנו משלו. וכל המסובים עונים : ברוך [ואם היו שם עשרה גברים [או עשר נשים] מוסיפים: אלהינו] שאכלנו משלו ובטובו חיינו. והמזמן חוזר על משפט זה, ומוסיף : ברוך הוא וברוך שמו. יש הנוהגים שהמזמן אומר בקול רם את כל ברכת המזון והסועדים עונים אמן על כל אחת מן הברכות. יש הנוהגים שהסועדים כולם שרים את הברכה יחדיו, ויש הנוהגים לומר את הברכה בלחש כשהמזמן אומר בקול רם רק חלקים ממנה [כגון הברכה הראשונה וחתימותיהן של שאר הברכות]. הברכה הראשונה, ברכת "הזן": ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הזן את העולם כלו בטובו, ברכת הזן: על פי המסורת "משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן" [תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב]. הברכה הפותחת את ברכת המזון מדגישה שה' "זן את הכל", את כלל הבריאה, ולפני החתימה אף מצוטט פסוק המבליט עובדה זאת.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר