עמוד:171

תפילות השבת וברכותיה מי האיש החפץ חיים תהלים לד, יג-טו אוהב ימים לראות טוב, נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו. שירים נוספים ויש הנוהגים להוסיף ולשיר בצד הזמירות המסורתיות גם שירים חדשים יותר העוסקים ביום השבת, כגון: ח"נ ביאליק / שבת המלכה החמה מראש האילנות נסתלקה קבלנו פני שבת ברננה ותפלה, באו ונצא לקראת שבת המלכה. הביתה נשובה בלב מלא גילה. הנה היא יורדת הקדושה, הברוכה, שם ערוך השלחן, הנרות יאירו, ועמה מלאכים צבא שלום ומנוחה. כל פנות הבית יזרחו, יזהירו. באי, באי, המלכה° שבת שלום ומברך° באי, באי, המלכה° שבת שלום ומברך° באכם לשלום, מלאכי השלום° שלום עליכם, מלאכי השלום° © הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם 0 החפץ חיים: רוצה לזכות בחיים ארוכים. אוהב ימים לראות טוב: משתוקק לראות ימים רבים וטובים. נצר לשונך מרע: שמור את לשונך שלא לדבר רע. מדבר: שלא לדבר. שבת המלכה: השיר נתפרסם בשנת תרס"ג בידי ביאליק, הנחשב בעיני רבים כמשורר הלאומי של עם ישראל [נפטר בשנת תרצ"ד]. בשיר זה מסתמך המשורר על הפיוט "שלום עליכם" [לעיל, עמ' 146] וכל אחד מארבעת בתי השיר חותם באחת משורות הפיוט. שני בתים נוספים, שלא הובאו כאן, עוסקים ביום השבת גופו וכן במוצאי השבת.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר