עמוד:170

תפילות השבת וברכותיה שירים מן המקורות עשה שלום במרומיו מתוך סיום תפילת העמידה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. והאר עינינו בתורתך מתוך ברכת אהבה הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית ודבק לבנו במצותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד. יברכך יהוה מציון תהלים קכח, ה-ו וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. 0 במרומיו: בעולמות העליונים. 0 ויחד לבבנו: כוון את מחשבותינו ורגשותינו. נכלם: נתבזה ונבוש. 0 וראה בטוב ירושלים: תזכה לשמוח בטוב שבעיר.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר