עמוד:169

תפילות השבת וברכותיה שלום לבוא שבת שלום לבוא שבת, שלום ושמחה, שלום לך שלום, יום המנוחה. שישו בני יעקב, כי בא שביעי, גילו בלקח טוב, יום שעשועי, וראו אמת מה טוב, דודי ורעי, אמצא ביום זה טוב, ששון ושמחה. דבר בהר סיני, דבור רביעי, זכור וגם שמור, יום השביעי, על כן באהבתו, אשתה גביעי, יום בא מידעי, השקט ובטחה. יום השביעי יום נחת ושאנן, כוסי יהא היום דשן ורענן, על כן אני אענה בשבח ורנן, אשיר ועיר שושן נגדי פתוחה. 0 גילו בלקח טוב וכו': שמחו בתורה [על פי משלי ד, ב] ביום השבת. דודי ורעי: כינוי לה' [על פי שיר השירים ה, טז]. דבור רביעי: הדיבר העוסק בשמירת השבת הוא הרביעי בעשרת הדיברות. בספר שמות [כ, ח] הוא פותח ב"זכור את יום השבת" ובספר דברים [ה, יב] ב"שמור". גביעי: כוס היין. מידעי: כינוי ליום השבת. שאנן: רגוע ושלו. כוסי: מנת חלקי [בעקבות תהלים כג, ה]. אענה: אשיר. ועיר שושן: ירושלים [המכונה בשם זה כנראה על שם אחד משערי הר הבית שנקרא "שער שושן" [משנה מידות א, ג[]. שלום לבוא שבת: הפיוט נתחבר בידי ר' שלום שבזי [תימן, המאה הי"ז]. בראש שלושת בתיו מצוי האקרוסטיכון "שדי", שהוא מכינוייו של ה'.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר