עמוד:168

תפילות השבת וברכותיה אלהא די לה יקר ורבותא, האל אשר לו הכבוד והגדולה, פ \ק ית ענך מפם אריותא, פדה את צאנך מפי האריות, ואפק ית עמך מגו גלותא, והוצא את עמך מתוך הגלות, עמא די בחרת מכל אמיא. העם אשר בחרת מכל האומות. יה רבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא. למקדשך תוב ולקדש קדשין, למקדשך שוב ולקודש הקודשים, אתר די בה יחדון רוחין ונפשין, מקום שבו יגילו רוחות ונפשות, ויזמרון לך שירין ורחשין, וישירו לך שירים ורננות, בירושלם קרתא דשפריא. בירושלים העיר כלילת היופי. יה רבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא. צאנך: כינוי לעם ישראל. האריות: כינוי לאויבי העם. רננות: השווה "ולשונך ירחיש רננות" [תלמוד בבלי, ברכות יז ע"א]. כלילת היופי: כאמור באיכה ב, טו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר