עמוד:166

תפילות השבת וברכותיה זה האות אשר שם אל בינו ובין בני ישראל, ובשביעי אשר הואל, סמבטיון הנהר שבכל יום רץ ונמהר, יוכיח בו מנוח, תשיב למין הנמהר. קולי קולות יחדלון בעת שירי יגדלון, כי כטל הם יזלון, ואל ישיגו גבולי, בארח שיר נפל חבלי, התקוששו, ואל תשמשו בנזר שיר שפרה לי. האות: סימן הברית. הואל: רצה ובחר. סמבטיון הנהר: נהר אגדי שלפי המסורת גועש כל ימות החול ונח בשבת. יוכיח בו מנוח וכו': אם יבקש כופר, מתחכם ומקניט, הוכחה לקדושת השבת, תשיב לו על ידי הצבעה על הסמבטיון, המוכיח שהגיע יום המנוחה. קולי קולות יחדלון וכו': בבית האחרון מדבר הפייטן בשבח שירו: השיר הוא כטל המשיב את הנפש, ובשעה שהוא יושר ישתתקו שאר המשוררים. ועוד הוא מבקש לשמור לעצמו את זכות היוצרים: אל יכנס אדם אל תחומו ["ישיגו גבולי"], ואל ינסה לחקות את דרך כתיבתו המיוחדת ["באורח שיר נפל חבלי"]. לבסוף הוא פונה אל המשוררים האחרים ומבקש מהם שינהגו באמת וביושר ["התקוששו"] ואל יתהדרו בכתר שירו ["תשמשו בנזר"], שהוא שיר הגורם נעימות למחברו ["שפרה לי"].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר