עמוד:162

תפילות השבת וברכותיה רם על כל כבודו, נסוגים אם אבו, כל פה יחוה הודו, ומדרכם שבו, טרם ישכבו ברוך אשר בידו איוב יב,י נפש כל חי. בית מועד לכל חי. איוב ל,כג הבדיל ניני תם, על כל אהודך, חקים להורותם, כל פה תיחדך, אשר יעשה אותם ויקרא יח,ה פותח את ידך תהלים קמה,טז האדם וחי. ומשביע לכל חי. מי זה יצטדק, זכור אהבת קדומים, נמשל לאבק דק, והחיה נרדמים, אמת כי לא יצדק תהלים קמג,ב וקרב הימים שמואל-א כ,לא לפניך כל חי. אשר בן ישי חי. בלב יצר חשוב, ראה לגברת אמת, כדמות חמת עכשוב, שפחה נואמת, ואיככה ישוב לא כי בנך המת מלכים-א ג, כב ובני החי. הבשר החי. ויקרא יג,טז יחוה: יספר. ניני תם: צאצאיו של יעקב, "איש תם" [בראשית כה, כז]. יעשה אותם: את המצוות. יצטדק: יאמר שאין בו כל חטא. נמשל לאבק דק: האדם כמוהו כאבק פורח וחולף. בלב יצר חשוב וכו': ופירוש הבית כולו: היצר הרע מצוי בלב האדם ופעולתו כפעולת ארסו של נחש ["עכשוב"], ואיך יוכל האדם לחזור בתשובה? [ובבית הבא ניתנת התשובה לשאלה זו.] נסוגים אם אבו: אם ירצו החוטאים, הנסוגים ומתרחקים מה'. טרם ישכבו וכו': קודם שימותו במוות המיועד לכל בן אנוש. אהודך: אודה לך. תיחדך: יכיר שאתה אחד. קדומים: אבות האומה. נרדמים: מתים [ויש מפרשים על בני ישראל השרויים בגלות]. הימים: ימות המשיח, שיהיה מצאצאי דוד בן ישי. ראה לגברת וכו': ופירוש הבית כולו: ראה את עם ישראל [המשול לשרה, אם האומה] הנאלץ לשמוע את טענות המוסלמים [הם השפחה, רמז להגר אמו של ישמעאל], הטוענים כי זמנה של היהדות חלף ומאמיניה נידונו לכליה, וכי במקומה קמה דת חדשה אשר מאמיניה נועדו לשלוט.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר