עמוד:159

תפילות השבת וברכותיה חפציך אסורים וגם לחשב חשבונות, הרהורים מתרים ולשדך הבנות, ותינוק ללמדו ספר, למנצח בנגינות, ולהגות באמרי שפר בכל פנות ומחנות. להתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים. הלוכך יהא בנחת, ענג קרא לשבת, והשנה משבחת, כדת נפש משיבת, בכן נפשי לך ערגה ולנוח בחבת, כשושנים סוגה, בו ינוחו בן ובת. להתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים. מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, כל המתענגים בה יזכו לרב שמחה, מחבלי משיח יצלו לרוחה, פדותנו תצמיח ונס יגון ואנחה. להתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים. חפציך אסורים וכו': אין לעשות בשבת מלאכת חול [והלשון על פי ישעיה נח, יג] או לערוך חשבונות של ממש בענייני חולין. הרהורים וכו': אבל מותר להרהר בענייני חולין ואף לשדך בנות ולפסוק להן נדוניה [תלמוד בבלי, שבת קנ ע"א]. ותינוק ללמדו וכו': ומותר לקבוע עם מלמד תינוקות את שכרו, אפילו אם דבר זה נראה כענייני חול, שהרי המטרה היא שידע הילד להלל ולשבח לאל [ו"למנצח בנגינות" הוא רמז למזמורי תהלים]. אמרי שפר: דברי תורה. והשנה משבחת וכו'::::: השינה ביום השבת היא דבר ראוי ומטרתה לתת רוגע לנפש האדם. בחבת כשושנים סוגה: באהבת יום השבת, הגדורה במצוות רבות כגן של שושנים יקרות [והלשון על פי שיר השירים ז, ג]. מעין עולם הבא: השבת דומה מצד העונג שבה לעולם הבא [על פי התלמוד הבבלי, ברכות נז ע"ב]. חבלי משיח: הייסורים שיקדמו לביאת המשיח, שהרי "כל המקיים שלוש סעודות השבת ניצול מחבלו של משיח" [תלמוד בבלי, שבת קיח ע"א].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר