עמוד:158

תפילות השבת וברכותיה מה ידידות מה ידידות מנוחתך, את שבת המלכה, בכן נרוץ לקראתך, בואי כלה נסוכה, לבוש בגדי חמודות, להדליק נר בברכה, ותכל כל העבודות, לא תעשו מלאכה. להתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים. מערב מזמינים כל מיני מטעמים, מבעוד יום מוכנים תרנגולים מפטמים, ולערך בו כמה מינים, שתות יינות מבשמים, ותפנוקי מעדנים בכל שלש פעמים. להתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים. נחלת יעקב יירש בלי מצרים נחלה, ויכבדוהו עשיר ורש ותזכו לגאלה, יום שבת אם תכבדו והייתם לי סגלה, ששת ימים תעבדו ובשביעי נגילה. להתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים. 0 מה ידידות מנוחתך: מה אהובה היא המנוחה בך. בכן: לכן. נסוכה: בת מלכים, נסיכה. בגדי חמודות: בגדים מפוארים [בעקבות בראשית כז, טו]. ותכל: והפסקה [של כל העבודות]. שלו: העוף שמבשרו אכלו בני ישראל במדבר. מערב מזמינים: מזומנים ומוכנים כבר מערב שבת. מינים: מיני מאכלים שונים. שלש פעמים: שלוש סעודות השבת. נחלת יעקב וכו': "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים [=ללא גבול[" [תלמוד בבלי, שבת קיח ע"א], והוא ירש את ארץ ישראל, שהיא נחלת יעקב. סגלה: אוצר יקר, כינוי לעם ישראל. מה ידידות: מחברו של הפיוט איננו ידוע, ויש מוצאים את שמו ["מנחם"] חתום בראש הבית השני, השלישי, הרביעי והשישי.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר