עמוד:145

תפילות השבת וברכותיה בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. ליל שבת ברכת הבנים לאחר ששבים מבית הכנסת נוהגים שהאב, או שני ההורים, מברכים את ילדיהם [ומקובל שהם מניחים את ידיהם על ראש המתברך]: לבן: ישימך אלבת:להים ישימך אלהים בראשית מח, כ כאפרים וכמנשה. כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך יהוה וישמרך. יאר יהוה פניו אליך ויחנ j. במדבר ו, כד-כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום. 0 ויחנך: יתן לך חן [בעיני ה' ואנשים]. ישא ה' פניו: יתייחס אליך בחיבה וברחמים. ברכת הבנים: המנהג לברך את הילדים, גם מבוגרים ונשואים, מתועד החל מספרות המאה הי"ז. החלק הראשון של נוסח הברכה לבנים לקוח מברכת יעקב לנכדיו. לפני מותו ברך יעקב את אפרים ומנשה, שישראל ישתמשו בשמותיהם כדי לברך את בניהם שלהם, בהיותם סמל לברכה: "בך יברך ישראל לאמר: ישימך אלהים כאפרים וכמנשה"; כך מממשת "ברכת הבנים" את ברכת יעקב. נוסח הברכה לבנות הינו פרפראזה על הנאמר לבנים, כשהמניין שרה רבקה רחל ולאה, ללא בלהה וזלפה, מבוסס על הנאמר בתלמוד הבבלי: "אין קורין אבות אלא לשלושה ואין קורין אמהות אלא לארבע" [ברכות טז ע"ב]. הטכס מסתיים בברכת כהנים [ראה בכרך השבת, עמ' 195], ויש נוהגים להוסיף גם דברי ברכה משלהם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר