עמוד:139

תפילות השנה וברכותיה חודש אלול החודש החותם את השנה מכין גם את האדם לקראת השנה החדשה, והוא מעורב מחשבון השנה שהיתה ומתקוות לשנה שתבוא. בחודש זה מתחילים להשכים לאמירת סליחות לפני תפילת שחרית [ראה גם עמ' 72]. בני עדות המזרח מתחילים באמירת הסליחות מראש-חודש אלול ובני אשכנז ממוצאי השבת שלפני ראש השנה [אלא אם כן חל ראש השנה ביום שני או שלישי בשבוע, ואז מתחילים בסליחות במוצאי השבת שלפני השבת האחרונה]. כן נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית של ימות החול, כדי לעורר את הלבבות לקראת ימי הדין. בחודש אלול מתחילים לברך איש את חברו בברכת "שנה טובה", בתקווה כי "תכלה שנה וקללותיה - תחל שנה וברכותיה".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר