עמוד:132

תפילות השנה וברכותיה קידושא רבא לשבועות מוזגים יין לגביע ואומרים: אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם: ויקרא כג, ד וידבר משה את מועדי יהוה אל בני ישראל: ויקרא כג, מד ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ושותים מן היין. הבדלה למוצאי שבועות מוזגים יין לגביע ומברכים: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לחל. ושותים מן היין. קידושא רבא: ראה עמ' .186 הבדלה: ראה עמ' .210

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר