עמוד:131

תפילות השנה וברכותיה מכל לשון, וקדשנו במצותיו. ותתן לנו יהוה אלהינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו, מקרא קדש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים, ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה יהוה, מקדש ישראל והזמנים. כשחל ליל שבועות במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות אלה: ברכת מאורי האש ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. בין קדשת שבת לקדשת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת, הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדשתך. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לקדש. ברכת הזמן ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ושותים מן היין. נטילת ידיים וברכת "המוציא": ראה עמ' 153. ברכת המזון לשבועות: ראה עמ' 174.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר