עמוד:130

תפילות השנה וברכותיה תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי אלהי ישראל, שתחונן אותי [ואת אישי] ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. קידוש לליל שבועות כאשר חל ליל החג במוצאי שבת, משלבים בקידוש את ההבדלה [בין קדושת השבת לקדושת יום טוב] על ידי אמירת שתי ברכות נוספות [ברכת מאורי האש וברכת ההבדלה]. לפי זה נאמרות בקידוש חמש ברכות, ומקובל הוא סימן יקנה"ז [Ω יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן] לזכירת סדרן. מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכת קדושת היום ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו תפילה לאשה: ראה עמ' .144 קידוש: ראה עמ' .151

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר