עמוד:124

תפילות השנה וברכותיה בשוקים וברחובות, שהובלו לטבח בקרונות מות, שנקברו חיים, שנשרפו בהיכלי הקדש על גוילי התורה, שנשחטו, שנטבעו ושנחנקו, שחלל כבודם ושפך דמם בידים טמאות — על קדוש השם. יזכר עם ישראל את ילדי מחמדיו, טהורים בני טהורים, שנגזלו מחיק הוריהם בידי חיתו אדם והובלו כצאן לטבחה, שנערפו והומתו במיתות משנות ונערמו ערמות ערמות בראש חוצות. עוללים ויונקים שנפצו אל אבני קיר, ששמטו מחומות ושהשלכו חיים בשקים למצולות נהרות, ונקטפו חייהם באבם בידים אכזריות — על קדוש השם. אומרים קדיש [ראה עמ' 102] ונוהגים להוסיף גם תפילת "אל מלא רחמים" מיוחדת ליום זה: אל מלא רחמים, דין אלמנות ואבי יתומים, אל נא תחשה ותתאפק לדם ישראל שנשפך כמים. המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים, כזהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמותיהם של רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות, שנהרגו ונשחטו ונשרפו ונחנקו ונקברו חיים בארצות אשר נגעה בהן יד הצורר הגרמני וגרוריו. כלם קדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים ארזי הלבנון אדירי התורה. בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרר בצרור החיים את נשמותיהם, יהוה הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. במסגרת המשפחה מצוין היום על ידי הדלקת נר זיכרון.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר