עמוד:120

תפילות השנה וברכותיה תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי אלהי ישראל, שתחונן אותי [ואת אישי] ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. קידוש לליל שביעי של פסח מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר: כשחל שביעי של פסח בשבת מתחילים כאן: יום הששי. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. בראשית א, ל )סוף( — ב, ג ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלהים לעשות. ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. תפילה לאשה: ראה עמ' .144 קידוש: ראה עמ' .151

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר