עמוד:108

תפילות השנה וברכותיה חודש אדר ז' באדר לפי המסורת מת משה רבנו בז' באדר [תלמוד בבלי, מגילה יג ע"ב], ו"לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" [דברים לד, ו]. על כן נתקבל לציין ביום זה את יום פטירתם של מי שמקום קבורתם לא נודע, ובעיקר חללי מלחמות ישראל. נוהגים לפקוד את בתי הקברות, לומר טכס אזכרת נשמות וקדיש [ראה עמ' 53] ולהדליק בבית נר נשמה. פורים קטן בשנים מעוברות, שיש בהן שני חודשי אדר, חוגגים את חג הפורים בימים י"ד-ט"ו באדר שני. באותן שנים מציינים את ימים י"ד-ט"ו באדר ראשון, המכונים "פורים קטן", על ידי שינויים קלים בתפילה. בבית מתבטא "פורים קטן" בזה שמרבים קצת את חגיגיות הסעודות [אבל ברכת המזון היא כמקובל בימות החול]. תענית אסתר ביום י"ג באדר צמים מעלות השחר, זכר לבקשת אסתר לפני הליכתה אל אחשוורוש: "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים" [מגילת אסתר ד, טז]. בבית הכנסת נאמרות סליחות, נקראות פרשיות מיוחדות בתורה וחלים שינויים אחדים בתפילה. אם חל פורים ביום ראשון, מקדימים את תענית אסתר ליום חמישי, י"א באדר.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר