עמוד:100

תפילות השנה וברכותיה חשף זרוע קדשךוקרב Lץ הישועה, נקם נקמת עבדיךמאמה הרשעה, כי ארכה לנו השעהואין Lץ לימי הרעה, דחה אדמון בצל צלמוןהLם לנו רועים שבעה. ברכת המזון לימי החנוכה: ראה עמ' 174. חשף: גלה לעיני כול רבעקבות ישעיה נב, י]. ארכה לנו השעה: הצרות נמשכות זמן רב מדי. דחה אדמון בצל צלמון: דחוף את המלכויות הנוצריות רהמכונות "אדמון" על שם עֵשו-אדום, אביהם] אל צל, חשכת, המוות. הקם לנו רועים שבעה: העמד לנו מנהיגים רבים רשיוכלו להילחם כנגד אדום], והביטוי בעקבות דברי מיכה ה, ד-ה: "והקימונו עליו שבעה רועים... ורעו את ארץ אשור בחרב".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר