עמוד:97

תפילות השנה וברכותיה הדלקת נרות חנוכה בערבו של היום הראשון מדליקים נר אחד, בערבו של היום השני - שני נרות, וכך הלאה עד שמונה נרות [ויש המהדרים להדליק בשמן זית ולא בנרות של שעוה]. את הנר הראשון מניחים בצד ימין של החנוכיה. את הנר שמוסיפים בכל לילה מניחים משמאל לנר[ות] שהודלק[ו] בלילה הקודם ובו גם מתחילים את ההדלקה. נוהגים להדליק את הנרות בעזרת נר נוסף, הקרוי "שמש", ולאחר ההדלקה להניחו לצידם [במקום מוגבה או מופרד מהם]. את הנרות נהוג להדליק בפתח הבית או על אדן החלון, במקום הפונה לרשות הרבים, כדי לפרסם את הנס. זמן הדלקת נרות הוא משקיעת החמה ואילך. בערב שבת מדליקים את נרות החנוכה לפני הדלקת נרות שבת. במוצאי שבת עורכים את טכס ההבדלה ורק לאחר מכן מדליקים את נרות חנוכה. לפני הדלקת הנרות מברכים בכל ערב את שתי הברכות הבאות: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנכה. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בערב הראשון מוסיפים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. 0 בזמן הזה:בתאריך זה של השנה. הדלקת נרות חנוכה: הברכה "להדליק נר של חנוכה" מובאת בתלמוד הבבלי [שבת כג ע"א]. הברכה "שעשה נסים לאבותינו" מקורה אף הוא שם. יסודה של הברכה השנייה בקביעת המשנה, שמי שרואה מקום שנעשה בו נס לישראל מברך על כך [ראה להלן, עמ' 244], ובתלמוד מורחבת חובה זו גם לגבי הזמן שבו נעשה נס.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר