עמוד:95

תפילות השנה וברכותיה ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ושותים מן היין. הבדלה למוצאי שמיני עצרת ושמחת תורה מוזגים יין לגביע ומברכים: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אם מוצאי החג הוא גם מוצאי שבת מוסיפים את ברכות הבשמים והנר: ברכת הבשמים ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. ברכת מאורי האש ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לחל. ושותים מן היין. הבדלה: ראה עמ' .210

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר