עמוד:93

תפילות השנה וברכותיה בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. קידוש לליל שמיני עצרת ושמחת תורה מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר: כשחל שמיני עצרת בשבת מתחילים כאן: יום הששי. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. בראשית א, לא )סוף( - ב, ג ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלהים לעשות. בדרך כלל מתחילים כאן: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכת קדושת היום ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו קידוש: ראה עמ' .151

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר