עמוד:86

תפילות השנה וברכותיה בדרך כלל מתחילים כאן: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכת קדושת היום ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקדשנו במצו תיו. ותתן לנו יהוה אלהינו באהבה [בשבת אומרים: שבתות למנוחה ו] מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון, את יום [בשבת: השבת הזה ואת יום] חג הסכות הזה, זמן שמחתנו [בשבת: באהבה] מקרא קדש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים, [בשבת: ושבת] ומועדי קדשך [בשבת: באהבה וברצון] בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה יהוה, מקדש [בשבת: השבת ו] ישראל והזמנים. ברכת הסוכה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסכה. ברכת הזמן ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ושותים מן היין. נטילת ידיים וברכת "המוציא": ראה עמ' 153. ברכת המזון לסוכות: ראה עמ' 174.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר