עמוד:85

תפילות השנה וברכותיה ביום הרביעי אומרים: במטו מנך, משה אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, אברהם יצחק יעקב אהרן יוסף ודוד. ביום החמישי אומרים: במטו מנך, אהרן אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, אברהם יצחק יעקב משה יוסף ודוד. ביום השישי אומרים: במטו מנך, יוסף אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, אברהם יצחק יעקב משה אהרן ודוד. ביום האחרון אומרים: במטו מנך, דוד אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, אברהם יצחק יעקב משה אהרן ויוסף. קידוש לליל סוכות מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר: כשחל סוכות בשבת מתחילים כאן: יום הששי. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. בראשית א, לא )סוף( — ב, ג ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלהים לעשות. קידוש: ראה עמ' .151

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר