עמוד:84

תפילות השנה וברכותיה עולו אשפיזין עלאין קדישין, עולו אבהן עלאין קדישין. תיבו תיבו אשפיזין עלאין קדישין, תיבו תיבו אשפיזין דמהימנותא. זכאה חלקנא, זכאה חלקיהון דישראל, דכתיב: כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו: תרגום: היכנסו אורחים עליונים קדושים, היכנסו אבות עליונים קדושים, שבו שבו אורחים עליונים קדושים, שבו שבו אורחי האמונה, אשרי חלקינו, אשרי חלקם של ישראל, ככתוב "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" [דברים לב, ט]. אזמן לסעודתי אשפיזין עלאין, אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד. תרגום: אזמין לסעודתי אורחים עליונים, אברהם... ביום הראשון אומרים: במטו מנך, אברהם אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד. תרגום: בבקשה ממך, אברהם אורחי העליון, שתשב עמי, ועמך כל האורחים העליונים... ביום השני אומרים: במטו מנך, יצחק אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, אברהם יעקב משה אהרן יוסף ודוד. ביום השלישי אומרים: במטו מנך, יעקב אשפיזי עלאי, דתתב עמי, ועמך כל אשפיזי עלאין, אברהם יצחק משה אהרן יוסף ודוד. 0 חלק ה' עמו וכו': עם ישראל הוא חלקו, נחלתו של ה'.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר