עמוד:83

תפילות השנה וברכותיה תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי אלהי ישראל, שתחונן אותי [ואת אישי] ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. סדר האושפיזין את סדר האושפיזין נוהגים לומר בכל יום מימי חג הסוכות, לפני סעודת הערב. עומדים ליד פתחה של הסוכה מבפנים ואומרים: הריני מוכן ומזמן לקים מצות סכה כאשר צונו הבורא יתברך שמו. בסכת תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסכת: ויקרא כג, מב-מג למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים: תפילה לאשה: ראה עמ' .144 סדר האושפיזין: מסורת היא מאז ימי הביניים שבכל אחד מימי חג הסוכות "מתארח" בסוכה אחד מ"שבעת הרועים", מנהיגי ישראל לדורותיהם [מקור הביטוי הוא בספר מיכה ה, ד]. האורחים קרויים בשפה הארמית "אושפיזין" [והיא נגזרת ממילה לטינית שפירושה אורחים]. אף כי זהותם של שבעת הרועים עצמם מוסכמת על הכל, הרי יש הבדלים קלים בין המנהגים באשר לסדרם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר