עמוד:80

תפילות השנה וברכותיה יהוה הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו. תהלים כ, י את המשפט הבא אומרים גם כל הנוכחים ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. כן תהיה לנו. אסתר ח, טז כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא. בדרך כלל מתחילים כאן: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכת הבשמים אם מוצאי יום כיפורים הוא גם מוצאי שבת, מברכים גם את ברכת הבשמים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. ברכת מאורי האש במוצאי יום כיפורים שהוא גם מוצאי שבת מדליקים נר ומברכים, אבל אם יום כיפורים אינו חל בשבת מברכים על נר שדלק מערב יום כיפורים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לחל. ושותים מן היין. ורבים נוהגים לאחר ההבדלה להתחיל בבניית הסוכה, כדי לפתוח בקיום מצוה את הימים שלאחר יום הכפרה והסליחה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר