עמוד:79

תפילות השנה וברכותיה לבת: ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שיתן בלבך אהבתו ויראתו ותהיה יראת השם על פניך כל ימיך שלא תחטאי, ותהי חשקך בתורה ובמצות, עיניך לנכח יביטו, פיך ידבר חכמות ולבך יהגה אימות, ידיך יעסקו במצות, רגליך ירוצו לעשות רצון אביך שבשמים. יתן לך בנים ובנות צדיקים וצדקניות עוסקים בתורה ובמצות כל ימיהם, ויהי אישך ברוך, ויזמין לך פרנסתך בהתר בנחת וברוח מתחת ידו הרחבה ולא על ידי מתנת בשר ודם, ותכתבי ותחתמי לחיים טובים וא \כים בתוך כל צדיקי ישראל, אמן. ברכת המזון למי שחייב לאכול ביום הכיפורים [חולה או ילד]: ראה עמ' 174. הבדלה במוצאי יום הכיפורים מוזגים יין לגביע ואומרים: אם מוצאי יום כיפורים הוא גם מוצאי שבת מתחילים כאן: הנה אל ישועתי, אבטח ולא אפחד, ישעיה יב, ב-ג כי עזי וזמרת יה יהוה, ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה. ליהוה הישועה, על עמך ברכתך סלה. תהלים ג, ט יהוה צבאות עמנו, משגב לנו אלהי יעקב סלה. תהלים מו, יב יהוה צבאות, אשרי אדם בטח בך. תהלים פד, יג הבדלה: ראה עמ' .210

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר