עמוד:73

תפילות השנה וברכותיה רחום וחנון. חטאנו לפניך רחם עלינו: אדון הסליחות בוחן לבבות גולה עמוקות דובר צדקות. חטאנו לפניך רחם עלינו: הדור בנפלאות ותיק בנחמות זוכר ברית אבות חוקר כליות. חטאנו לפניך רחם עלינו: טוב ומטיב לבריות יודע כל נסתרות כובש עונות לובש צדקות. חטאנו לפניך רחם עלינו: מלא זכיות נורא תהלות סולח עונות עונה בצרות. חטאנו לפניך רחם עלינו: פועל ישועות צופה עתידות קורא הדורות רוכב ערבות שומע תפלות תמים דעות. חטאנו לפניך רחם עלינו: 0 גולה עמוקות: יודע נסתרות [בעקבות איוב יב, כב]. דובר צדקות: מדבר דברי אמת, מקיים את הבטחתו [בעקבות ישעיה סג, א]. הדור בנפלאות: הנפלאות שהוא עושה הן לו הוד והדר. ותיק בנחמות: מופלג בישועות. חוקר כליות: בוחן את מחשבותיו הנסתרות של האדם [אשר הקדמונים האמינו שמשכנן בכליות]. כובש עונות: מסתיר ומעלים חטאים, סולח. זכיות: זוך וטוהר. נורא תהלות: השומע את תהילתו מתמלא בייראתו. קורא הדורות: יודע את כל הדורות הבאים וקורא לכל דור לקום בזמן המיועד לו [בעקבות ישעיה מא, ד]. רוכב ערבות: רוכב על ענני השמים [בעקבות תהלים סח, ה]. תמים דעות: דעותיו תמימות ושלמות. אדון הסליחות: מחברה של סליחה זו אינו ידוע.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר