עמוד:71

תפילות השנה וברכותיה שיר המעלות, ממעמקים קראתיך יהוה: אדני שמעה בקולי, תהלים קל תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני: אם עו נות תשמר יה, אדני מי יעמד: כי עמך הסליחה, למען תורא: קויתי יהוה קותה נפשי, ולדברו הוחלתי: נפשי לאדני, משמרים לבקר שמרים לבקר: יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד, והרבה עמו פדות: והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו: הבדלה למוצאי יום שני של ראש השנה מוזגים יין לגביע ומברכים שתי ברכות אלה: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לחל. ושותים מן היין. 0 שיר המעלות: שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות ["מעלות"] המקדש. אם עונות וכו': ה', אם תזכור את העוונות כדי להעניש את עושיהם, מי יוכל להתקיים? למען תורא: כדי שייראו אותך. הוחלתי: ייחלתי, קוויתי. נפשי וכו': נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה של הלילה המצפים לבוא הבוקר. יחל: קווה. 0 ששת ימי המעשה: כינוי לששת ימי הבריאה בפרט, ולימות החול בכלל. הבדלה: ראה עמ' . בהבדלה של מוצאי חג אין מברכים על הנר והבשמים.210

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר