עמוד:70

תפילות השנה וברכותיה לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה ישעיה יא, ט את יהוה כמים לים מכסים: ויש מוסיפים: רננו צדיקים ביהוה, לישרים נאוה תהלה: הודו ליהוה תהלים לג בכנור, בנבל עשור זמרו לו: שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה: כי ישר דבר יהוה, וכל מעשהו באמונה: אהב צדקה ומשפט, חסד יהוה מלאה הארץ: בדבר יהוה שמים נעשו, וברוח פיו כל צבאם: כנס כנד מי הים, נתן באוצרות תהומות: ייראו מיהוה כל הארץ, ממנו יגורו כל ישבי תבל: כי הוא אמר ויהי, הוא צוה ויעמד: יהוה הפיר עצת גוים, הניא מחשבות עמים: עצת יהוה לעולם תעמד, מחשבות לבו לדר ודר: אשרי הגוי אשר יהוה אלהיו, העם בחר לנחלה לו: משמים הביט יהוה, ראה את כל בני האדם: ממכון שבתו השגיח, אל כל ישבי הארץ: היצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם: אין המלך נושע ברב חיל, גבור לא ינצל ברב כח: שקר הסוס לתשועה, וברב חילו לא ימלט: הנה עין יהוה אל יראיו, למיחלים לחסדו: להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב: נפשנו חכתה ליהוה, עזרנו ומגננו הוא: כי בו ישמח לבנו, כי בשם קדשו בטחנו: יהי חסדך יהוה עלינו, כאשר יחלנו לך: 0 נאוה תהלה: נאה, ראוי להלל את ה'. נבל עשור: כלי נגינה [בעל עשרה מיתרים]. באמונה: בנאמנות, ביושר. צבאם: גרמי השמים. כנס כנד: אוסף למקום אחד, כמי שמקים חומה מחומרים מפוזרים. נתן באוצרות תהומות: כונס במעיינות שמתחת לפני האדמה מים רבים [הקרויים כאן"תהומות"]. יגורו: יפחדו. ויהי: נהיה הדבר אשר אמר. ויעמד: התקיים [ציוויו]. הפיר עצת גוים: מבטל את מזימותיהם. הניא: מונע [מלצאת לפועל]. הגוי: העם. ממכון שבתו: מן המקום אשר בו הוא יושב, כינוי לשמים. יחד לבם: כל לבותיהם. ברב חיל: על ידי כוח רב. שקר הסוס וכו': הבטחון בישועה שתבוא על ידי הסוס [סמל לכוח הצבא] הוא בטחון שווא, כי למרות כוחו הרב לא יציל הסוס את בעליו. כאשר יחלנו לך: כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר