עמוד:69

תפילות השנה וברכותיה ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ושותים מן היין. סדר תשליך ביום הראשון של ראש השנה [ואם הוא חל בשבת - ביום השני], אחרי תפילת מנחה ולפני השקיעה, נוהגים ללכת למקום שיש בו מקור מים [ים, נהר, מעין, או אפילו בור מים] ולומר שם קטעים אלה: מי אל כמוך נשא עו³ן ועבר על פשע לשארית נחלתו, לא מיכה ז, יח-כ החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא: ישוב ירחמנו יכבש עו נתינו, ותשליך במצלות ים כל חטאתם: תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם: מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה: יהוה לי לא אירא, תהלים קיח, ה-ט מה יעשה לי אדם: יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי: טוב לחסות ביהוה מבטח באדם: טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים: 0 נשא עון: סולח. ועבר: מוחל. נחלתו: כינוי לישראל רבעקבות דברים לב, ט]. לא החזיק לעד אפו: אינו שומר את כעסו לעד. תתן אמת ליעקב: קיֵם נא לזרע יעקב את הבטחתך הנאמנה. 0 מצר: מקום צר, שעת צרה. אראה בשנאי: אזכה לראות במפלתם של אויבי. בנדיבים: באנשים בעלי שררה ועושר. סדר תשליך: עניינה של התפילה היא הבקשה מה' שישליך את עוונות המתפלל במצולות הים רומכאן גם כל מקור מים אחר] כדי שלא ייזכרו עוד. בבסיס סדר התשליך, הידוע לראשונה מאשכנז של ימי הביניים, עומדים פסוקים מספר מיכה, ומשם גם נלקח שמו. על גרעין עיקרי זה נוספו עוד פסוקים ממזמורי תהילים שונים, שאף הם עוסקים בחסדי ה', בשלטונו בעולם וברחמיו. בעת שאומרים את הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" ראו בסוף התפילה] נוהגים לנער את שולי הבגדים, כסמל לניעור העוונות כולם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר