עמוד:68

תפילות השנה וברכותיה כרתי [Ωכרישה] — יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שיכרתו כל אויבינו. [ברכת "שהכל נהיה בדברו"] דגים — יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שנפרה ונרבה כדגים. ראש של דג או של כבש — יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב. ברכת המזון לראש השנה: ראה עמ' 174. קידושא רבא לשני ימי ראש השנה בשני ימי ראש השנה, לאחר התפילה [ויש הנוהגים לעשות זאת בהפסקה שבין שחרית למוסף], מוזגים יין לגביע ואומרים: כשחל יום טוב ראשון של ראש השנה בשבת מתחילים כאן: ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם שמות לא, טז-יז ברית עולם: ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש: בדרך כלל מתחילים כאן: תקעו בחדש שופר, בכסה ליום חגנו: כי חק לישראל הוא, תהלים פא, ד-ה משפט לאלהי יעקב: 0 בחדש: ביום ראש החודש. בכסה: כנוי לראש החודש, שבו הלבנה מכוסה. ליום חגנו: שהוא יום חגנו, ראש השנה. חק: חובה קבועה. משפט: דין. קידושא רבא: ראה עמ' .186

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר