עמוד:57

תפילות החיים וברכותיהם לימוד לזכר הנפטר בימי השבעה ובימי הזכרון נוהגים ללמוד משניות שונות לעילוי נשמתו של הנפטר. רבים נוהגים ללמוד משניות שאותיותיהן הראשונות יוצרות את שמו הפרטי של הנפטר, וכן את ארבע המשניות במסכת מקוואות פרק ז, משניות ד-ז, היוצרות בראשיהן את המילה "נשמה". אפשר ללמוד גם מקורות אחרים, כגון משנה זו: אלו דברים שאין להם שעור: הפאה, והבכורים, והראיון, פאה א, א וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא: כבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברוª ותלמוד תורה כנגד כלם. בלע המות לנצח, ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי יהוה דבר. 0 שאין להם שעור: שהתורה לא קבעה להם מידה, וכל המרבה בהם הרי זה משובח. הפאה: היבול שבפינת השדה, שיש להשאיר אותו לעניים בזמן הקציר. הבכורים: פרות האדמה הראשונים המובאים למקדש. הראיון: עלייה לרגל לירושלים בשלושת הרגלים כדי להיראות לפני ה' במקדש ולהביא באותה הזדמנות קרבן מיוחד [הקרוי "עולת ראיה"]. אוכל פרותיהן: נהנה מתוצאות מעשיו, משכרם. והקרן קימת לו: עיקר שכר המצוה נשמר בעבורו. הבאת שלום: השכנת שלום, פיוס. כנגד כלם: גדול וחשוב מכולם [גם מפני שלימוד תורה מביא לקיום המצוות כולן].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר