עמוד:56

תפילות החיים וברכותיהם ולסיום אומרים: לאיש: אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מזהירים, לנשמת [פלוני בן פלוני] שהלך לעולמו, בעבור שאתן צדקה בעד הזכרת נשמתו. בגן עדן תהא מנוחתו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרר בצרור החיים את נשמתו, יהוה הוא נחלתו, וינוח בשלום על משכבו, ונאמר אמן. לאשה: אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מזהירים, לנשמת [פלונית בת פלוני] שהלכה לעולמה, בעבור שאתן צדקה בעד הזכרת נשמתה. בגן עדן תהא מנוחתה. לכן בעל הרחמים יסתירה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרר בצרור החיים את נשמתה, יהוה הוא נחלתה, ותנוח בשלום על משכבה, ונאמר אמן. אל מלא רחמים: ראה עמ' .50

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר