עמוד:55

תפילות החיים וברכותיהם קדיש יתום תרגום: יתגדל ויתקדש שמה רבא. יתגדל ויתקדש שמו הגדול. האבלים אמן. [אמן]. קהל בעלמא די ברא כרעותה, וימליך בעולם שברא כרצונו וימליך האבלים מלכותה ויצמח פרקנה ויקרב משיחה. מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו. אמן. [אמן]. קהל בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית האבלים ישראל, בעגלא ובזמן קריב, ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. ואמרו אמן. אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם [אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם קהל ואבלים ולעלמי עלמיא. ולעולמי עולמים]. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם האבלים ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא. אמן. [אמן]. קהל לעלא מן כל ברכתא [בעשרת ימי למעלה מכל הברכות [בעשרת ימי האבלים תשובה: לעלא ולעלא מכל ברכתא] תשובה: למעלה ולמעלה מכל הברכות] ושירתא תשבחתא ונחמתא והשירות, התשבחות והנחמות, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. הנאמרות בעולם, ואמרו אמן. אמן. [אמן]. קהל יהא שלמא רבא מן שמיא יהי שלום רב מן השמים האבלים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ואמרו אמן. אמן. [אמן]. קהל עשה שלום [בעשרת ימי תשובה: השלום] עושה שלום [בעשרת ימי תשובה: השלום] האבלים במרומיו הוא יעשה שלום עלינו במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ועל כל ישראל ואמרו אמן. ישראל ואמרו אמן. אמן. [אמן]. קהל

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר