עמוד:48

תפילות החיים וברכותיהם בבית הקברות מי שלא ביקר בבית קברות יהודי במשך שלושים יום אומר עם כניסתו: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כלכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקים אתכם בדין. ברוך אתה יהוה, מחיה המתים. אתה גבור לעולם אדני, מחיה מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים. לאחר הטמנת הנפטר בקברו אומרים האבלים קדיש דאתחדתא: יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא די תרגום: יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם האבלים הוא עתיד לאתחדתא, ולאחיאה שעתיד להתחדש, ולהחיות את מתיא, ולאסקא יתהון לחיי עלמא, המתים, ולהביא אותם לחיי עולם, ולמבנא קרתא די ירושלם, ולשכללא ולבנות את העיר ירושלים, ולהשלים את היכלה בגוה, ולמעקר פלחנא נכראה היכלו בתוכה, ולעקור עבודה זרה מן ארעא, ולאתבא פלחנא די שמיא מן הארץ, ולהשיב את עבודת השמים לאתרה, וימליך קדשא בריך הוא למקומה, וימלך הקדוש ברוך הוא במלכותה ויקרה, ויצמח פרקנה ויקרב במלכותו וכבודו, ויצמיח את ישועתו ויקרב משיחה [אמן]. בחייכון וביומיכון ובחיי את משיחו, [אמן]. בחייכם ובימיכם ובחיי דכל בית ישראל, בעגלא ובזמן קריב, כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. ואמרו אמן. אשר יצר אתכם בדין: לביאור ולדיון ראה עמ' .243 קדיש דאתחדתא: קדיש זה זהה לקדיש יתום, אלא שהיחידה הראשונה שלו [הפותחת בביטוי "בעלמא

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר