עמוד:39

תפילות החיים וברכותיהם שבעת ימי המשתה השבוע הראשון שלאחר החתונה — הפותח את "ירח הדבש" — הינו בעל אופי חגיגי ומיוחד, ויש המכנים אותו "שבוע שבע הברכות". יש הנוהגים לערוך לכבוד הזוג החדש סעודות חגיגיות במסגרות שונות [משפחה, חברים וכו']. לכל אחת מסעודות אלה יש להזמין לפחות אדם אחד, שלא השתתף בחתונה או באחת מן הסעודות של ימי המשתה. אדם זה מכונה "פנים חדשות" [אך בשבת אין חובה באדם כזה, כיוון שהשבת נתפסת כממלאת תפקיד זה]. הברכות הנאמרות בראש הסעודה ובסופה זהות לברכות המקיפות את סעודת החתונה [נטילת ידיים, "המוציא", זימון מיוחד, ברכת המזון, שבע ברכות [ו"בורא פרי הגפן" היא השביעית שבהן], שתייה משתי כוסות יין. ראה לעיל, עמ' 37 ואילך].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר