עמוד:38

תפילות החיים וברכותיהם שני, בעוד הגביע הראשון נותר אצל המזמן. הגביע השני מוחזק בידי מי שמברך את שש הברכות הבאות [ונוהגים לחלק את אמירתן בין אנשים שונים, ועל כן מועבר הגביע מיד ליד]: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, יוצר האדם. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד. ברוך אתה יהוה, יוצר האדם. שוש תשיש ותגל העקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה יהוה, משמח ציון בבניה. שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה יהוה, משמח חתן וכלה. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רנה, דיצה וחדוה, אהבה ואחוה, ושלום ורעות. מהרה יהוה אלהינו ישמע בערי יהודה-ובחוצות ירושלים קול ששון ירמיה לג, יא וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחפתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה יהוה, משמח החתן עם הכלה. גביע היין השני מוצב ליד מי שאמר את הזימון שבראש ברכת המזון, והוא מברך על גביע היין הראשון שנותר כל העת ברשותו: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. והוא שותה מגביע זה. לאחר מכן מוזגים מעט יין מן הגביע השני אל הראשון ושבים ומוזגים מעט יין מן הגביע הראשון לשני. אחד מן הגביעים ניתן לחתן והאחר לכלה והם שותים מהם. ונוהגים שגם שאר הסועדים לוגמים מן היין.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר